Skocz do zawartości
Forum Burgmania

Najazd na ministerstwo!


Wookash

Rekomendowane odpowiedzi

Ludzie. |l?zaki z Krakusami się dogadali i ?migaj? sobie po autostradach... my mamy trochę daleko żeby się doł?czyć bo ?migać 300 w jedn? + autostrada+ w drug? to ?rednio opłacalne a do tego męcz?ce, szczególnie jeżeli możemy dołożyć swoje trzy grosze do akcji w Wawie.

|l?zaki maj? autostradę, ale nie maj? ministerstwa !piwko

Tak się składa, że ministerstwo jest na ul. Chałubińskiego... już nawet 30 motocykli i kilka kółek między tras? łazienkowsk? a al. Jerozolimskimi poskutkowałoby delikatnie mówi?c ... zauważeniem problemu przez ministerstwo- o blokadzie centrum nie wspominaj?c.

Oczywi?cie, możnaby zanie?ć petycję podobn? do tej, któr? złożono w dyrekcji A4.

Autostrad do Wawy i tak nie zbuduj? zbyt szybko, ale może potraktuj? problem poważniej.

Co s?dzicie? Termin by się jako? dograło, może nawet tego samego dnia w którym południowcy zapchaliby A4...

Temat wrzucę na 4um motocyklistów + na zaprzyjaĽnione stronki, my?lę, że nawet przy odrobinie inicjatywy pomysł powinien wypalić- w końcu nie takie rzeczy się robiło wspólnymi siłami !happybth

Odnośnik do komentarza

a może zacz?ć od petycji? ...grzecznie poprosić? dostarczaj?c petycję w sposób, który nie spowoduje napięcia stosunków z innymi użytkownikami dróg (nie maj?cymi zreszt? wpływu na decyzję włodarzy)?

preferuję pokojowe rozwi?zania

a jak nic nie uda się wskórać, to przej?ć do bardziej radykalnych metod...

jestem zwolennikiem negocjowania, my?lę, że "w kupie" mamy spor? siłę przebicia !happybth

Odnośnik do komentarza

Pielęgniarki protestowały pokojowo... bez rezultatu. Stoczniowcy i górnicy przyjechali, powybijali szyby, spalili opony, napie...li się z policj? i osi?gnęli swoje.

Czy naprawdę my?lisz, że taka akcja będzie aż tak ofensywna?

Nikt nie chce się tam awanturować, przejedziemy grzecznie ulic? raz czy dwa czy trzy... damy petycję, pohałasujemy i rozjedziemy się do domów/ pracy/ uczelni albo na kebaba !happybth Chodzi o to, żeby pokazać, że motocykli?ci też maj? co? do powiedzenia. Tymbardziej, że w 2004 roku istniała specjalna kategoria dla motocykli i opłaty za autostrady były niższe.

Jeżeli akcja będzie nieco uci?żliwa, to chyba tylko dla sprawy dobrze !piwko

Odnośnik do komentarza

nie chciał bym, by kojarzono mnie z metodami górników i stoczniowców (w zasadzie grup? górników i stoczniowców zwi?zanych z pewnymi Zwi?zkami Zawodowymi)

akcja, któr? proponujesz, z pewno?ci? była by zauważona (przez kierowców), ale czy przez Ministerstwo... w?tpię

Jeżeli akcja będzie nieco uci?żliwa, to odbiór przez media (w konsekwencji przez społeczeństwo) będzie podobny jak strajk włoski na A-4 nazwany w końcu Blokad?.

Odnośnik do komentarza

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że małopolska i ?l?sk przewiduj? dalsze takie akcje, Poznań umawia się na 14.08 a to wła?nie motocykli?ci ze stolicy maj? największy wpływ na skuteczno?ć akcji- możemy nacisn?ć bezpo?rednio na aparat decyzyjny. :)

Odnośnik do komentarza

Napiszci mi tylko o co mamy "walczyć"? Czy o to, żeby płacić zero (0) złotych czy o to żeby było taniej niz przy 4oo????

Ja mam już mentlik... gdzie? przeczytałem, że problemem dla motocyklistów jest fakt, że musz? zdj?ć rękawice itd... ale nie ma to zwi?zu z tym czy będziemy płacic stawkę jak za 4oo czy połowę mniejsz?... bo problem "rękawic" pozostanie...

Możecie...????

Odnośnik do komentarza

W czwartek zostanie przekazana petycja do ministerstwa infrastruktury która wnosi o zniesienie opłat.

Oto jej tre?ć:

PETYCJA W SPRAWIE ZNIESIENIA OPŁAT ZA PRZEJAZD MOTOCYKLAMI PO AUTOSTRADACH W POLSCE.

Do Ministerstwa Infrastruktury

Minister Infrastruktury, Pan Cezary Grabarczyk

Szanowny Panie Ministrze !

Składamy na Pana ręce petycję w sprawie odst?pienia od pobierania opłat za przejazd

motocykli autostradami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzoruj?c się na niektórych państwach Europy, które jako pierwsze zrozumiały korzy?ci płyn?ce z odst?pienia od pobierania opłat za przejazdy autostradami od użytkowników motocykli, prosimy o poparcie naszej petycji i dokonanie takich zmian w ustawodawstwie aby stało się to możliwe.

Jest kilka argumentów przemawiaj?cych za takimi rozwi?zaniami, najważniejsze z nich to:

- Przyspieszenie płynno?ci przejazdu przez punkty poboru opłat; motocykli?ci potrzebuj? kilka razy więcej czasu na wykonanie wszystkich czynno?ci zwi?zanych z wjazdem na autostradę. To powoduje zmniejszenie przepustowo?ci, a w konsekwencji zyskowno?ci operatorów autostrad.

W dniu 31.07.2009 ok. 150 motocyklistów z Krakowa i taka sama ilo?ć ze |l?ska wjechało na autostradę A4 co spowodowało całkowity paraliż tej drogi. Był to przykład co może się stać kiedy jedzie grupa motocykli; przy jednostkowych przejazdach nikt tego do tej pory nie zauważał.

- Motocykl w najmniejszym stopniu nie obci?ża płynno?ci ruchu na autostradzie i praktycznie nie powoduje żadnych uszkodzeń oraz nie zużywa nawierzchni drogi, przez co nie zwiększa kosztów utrzymania dróg dla operatora.

- Poprzez zniesienie opłat zwiększy się ilo?ć motocykli jeżdż?cych po autostradach, a zarazem zmniejszy się ich ilo?ć na drogach alternatywnych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Rozumiemy, że na udowodnienie powyższych argumentów poprzez profesjonalnie przeprowadzone badania potrzeba czasu i ?rodków finansowych. Jako pierwszy krok proponujemy bez zbędnej straty czasu zacz?ć od zmian kategorii, wydzielić osobn? kategorię dla motocykli

i na tej podstawie obniżyć stawki za przejazd motocyklem.

Według dzisiejszych stawek płacimy tyle samo co kierowcy samochodów osobowych. Motocykli?ci uważaj? to za wielk? niesprawiedliwo?ć. Najprostszym argumentem za obniżeniem opłaty do wysoko?ci 2/5 stawek za samochody osobowe jest maksymalna ilo?ć przewożonych osób – w samochodzie do pięciu, a motocyklem do dwóch.

Motocykli?ci południowej Polski, a s?dzę że wkrótce całego kraju oczekuj? od Pana Ministra i całego resortu pomocy we wprowadzeniu odpowiednich zmian, a przede wszystkim bardzo prosimy o wykładnię prawa dotycz?cego poruszanej problematyki.

Prosimy o udzielenie informacji kto w kraju jest odpowiedzialny za poszczególne regulacje odnosz?ce się do poruszanej tematyki i w jakiej kolejno?ci powinni?my kierować swoje postulaty ?

Kiedy Ministerstwo Infrastruktury dokona niezbędnych regulacji prawnych (tak wypowiada się koncesjonariusz autostrady A4, firma Stalexport) umożliwiaj?cych dokonanie zmian kategorii?

Oczywi?cie s?dzimy, że urzędnicy ministerialni wraz z koncesjonariuszami i GDDKiA powinni szybko doprowadzić do naprawy Ľle skonstruowanego prawa.

Wierz?c, że nasze państwo jest nowoczesnym krajem, chc?cym zaliczać się do elity Europy liczymy na szybkie zajęcie się tymi problemami i doł?czenie do grupy krajów które uczyniły to wcze?niej.

Motocykli?ci południowej Polski.

Odnośnik do komentarza
  • Sympatycy

Wookash, ja też chętnie bym jeĽdĽił !scooter za darmo po autostradach, choć okazji do tego nie mam zbyt wiele.

Ogólnie ideę niepłacenia, lub płacenia mniej uważam za słuszn?, obawaiam się jednak, że petycja w takiej formie jak? przedstawiłe? będzie tylko powodem do żartów w ministerstwie. Nie mam w tej chwili sensownych argumentów za tak? ide? ale może wystarczy powołać się na konkretne rozwi?zania jakie s? w krajach unii.

Argument, że motocykli?cie uregulowanie płatno?ci zajmuje więcej czasu i dlatego trzeba go z takiej opłaty zwolnić nie będzie raczej potraktowany serio.

Równie dobrze można by było powiedzieć, że mniej rozgarnięci kierowcy samochodów, którzy nie przygotuj? sobie odpowiednio pieniędzy wjeżdżaj?c na autostradę też powinni być zwolnieni z opłat bo ich przejazd przez bramkę może trwać jeszcze dłużej niż nasz.

Jeżeli mieliby?my płacić, tyle że mniej to i tak będziemy blokować bramkę.

Nie będę się znęcał nad reszt? petycji, ale chciał bym tylko wiedzieć kto to jest "Motocykli?ci południowej Polski" i komu minister miałby odpowiedzieć na tak? petycję.

Odnośnik do komentarza
  • Sympatycy
Ja nie pisałem, ja tylko przekazuję dalej !scooter

Pod petycj? znajd? sie podpisy zainteresowanych

tre?ć petycji mam st?d:

http://www.grupa-poludnie.info/viewtopic.php?t=8787

Ok, wiadomo przynajmniej komu minister może odpowiedzieć.

Zobaczymy jak sprawa potoczy się dalej.

Może lepiej robić cokolwiek niż milczeć, choć ja pod tak napisan? petycj? bym się nie podpisał.

Odnośnik do komentarza
Ja nie pisałem, ja tylko przekazuję dalej  !scooter

Wookash

To dobrze...

- Poprzez zniesienie opłat zwiększy się ilo?ć motocykli jeżdż?cych po autostradach, a zarazem zmniejszy się ich ilo?ć na drogach alternatywnych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Czyli co? Motocykli?ci i ich motocykle s? niebezpieczne????

Popatrzcie jaki szit!!!!!

Nie tylko to...

Jutro z tak? petycja wyskocz? wszyscy ci, którzy nie maj? elektrycznie otwieranych szyb w samochodach... Bo kręcenie korbk? jest trudne, długie itd...

Jak tak dalej pójdzie to ja napiszę erratę do tej niby petycji...

Odnośnik do komentarza
  • Sympatycy
W dniu 31.07.2009 ok. 150 motocyklistów z Krakowa i taka sama ilo?ć ze |l?ska wjechało na autostradę A4 co spowodowało całkowity paraliż tej drogi. Był to przykład co może się stać kiedy jedzie grupa motocykli; przy jednostkowych przejazdach nikt tego do tej pory nie zauważał.

Jak rozumiem dotychczas, żadna większa grupa motocylkistów nigdy nie przejeżdżała przez bramki na autostradzie i potrzeba było takiego "pospolitego ruszenia" żeby pokazać z jakim wielkim problemem mamy doczynienia i żeby było o czym napisać w petycji.

Moim zdaniem dobrze zorganizowana grupa motocyklistów potrafi bardzo sprawnie przejechać przez bramki i nie tu trzeba szukać argumentów do obniżenia lub zniesienia opłat dla 2oo.

Raz jeszcze podkre?lę, że jestem za mniejszeniem opłat za przejazdy dla jedno?ladów, bo w ich zniesienie nie bardzo wierzę, szukać jednak trzeba racjonalnych i sensownych argumentów, które do tego przekonaj?. a nie oraganizować hepeningi i na nie się powoływać w poważnej (przynajmniej z założania) korespondencji.

Jako pierwszy krok proponujemy bez zbędnej straty czasu zacz?ć od zmian kategorii, wydzielić osobn? kategorię dla motocykli

i na tej podstawie obniżyć stawki za przejazd motocyklem.

Tak to sobie może napisać minister do ministra w urzędowej korespondencji !scooter .

Odnośnik do komentarza

Tu nie chodzi o czas przejeżdżania przez bramki tylko o stan nawierzchni i koszty, jakie ponosi Stalexport, kiedy przejeżdża motocyklista (zużycie nawierzchni przez motocykl) a to, że motocykli?ci przedłużyli czas przejazdu przez bramki to wynikło z tego, że nikt nie zwraca uwagi, że takie opłaty s? za wysokie. A tak apropo to byłem tam i nie do końca motocykli?ci zrobili tam korek, bo w dużej mierze przyczynił sie do tego Stalexport mieli pozamykane bramki. ( ja osobi?cie przejechałem dopiero przy 3 bramce, bo dwa razy byłem wycofywany z praktycznie z pod kasy.

Odnośnik do komentarza

Wstyd, wstyd i jeszcz raz wstyd...

Zrozumiał bym gdyby "walka" toczyła się o obniżenie opłat ale ich całkowita likwidacja - bo to s? motocykli?ci - to zakrawa na kpinę...

Nie chcę, aby społeczno?ć motocyklistów reprezentowały osoby pisz?ce takie "petycje"...

Absolutnie się z tym nie utożsamiam i jako motoyklista NIE PODPISUJE sie pod tym...

Przyznam się, że gdybym miał co? do powiedzenia w tej kwestii to zrobił bym tak, że motocykli?ci mogli by wjeżdżać na autostradę tylko jedn? wyznaczon? bramk?... A jak im ciężko wyci?gać pieni?dze, bo trzeba zdj?ć rękawice to wprowadził bym cos na wzór winiety... z konieczno?ci? przyklejenie jej w miejscu widocznym...

Ciekawy jestem również, czy owa "grupa-południe" nie wyst?pi do kolejnego ministra z petycj? o zakaz kontroli motocyklistów przez Policję ze względu na trudno?ci ze zdjęciem kasku itd...

Taniej - TAK,

Zniesienie opłat - NIE!!!!!!!!!!! Nie wymuszone przez takie zachowania...

Odnośnik do komentarza

Też odnoszę wrażenie, że petycja została napisana "na kolanie".

Chaotycznie sformułowane przesłanie i forma wypowiedzi raczej nie wróż? poważnego potraktowania na górze.

A szkoda, bo obniżenie opłat za autostrady jest, subiektywnie, jak najbardziej zasadne.

Odnośnik do komentarza

Jutro b?dĽ w pi?tek o 12 nast?pi przekazanie petycji do ministerstwa infrastruktury- ul. chałubińskiego. Postaram się być, przynajmniej, żeby zobaczyć jak cała sprawa będzie wygl?dać. Jeżeli kto? chce wpa?ć dla sprawy lub towarzystwa to zapraszam. !YES

Odnośnik do komentarza
nie chciał bym, by kojarzono mnie z metodami górników

Też mam mieszane uczucia co do akcji protestacyjnych uprzykrzaj?cych życie Bogu ducha winnym ludziom. Jak taksówkarze parę lat temu przyblokowali centrum, to się potem w ramach odwetu zamawiało puste kursy do Piaseczna czy na Białołękę.

Odnośnik do komentarza
Taniej - TAK,

Zniesienie opłat - NIE!!!!!!!!!!! Nie wymuszone przez takie zachowania...

Też bym raczej optował za obniżeniem opłat za przejazd, powiedzmy, o 50% niż za ich całkowitym zniesieniem; chyba że autostrada miałaby być bezpłatna dla wszystkich, wzorem Niemiec.

Co innego parkowania na mie?cie, które IMHO powinno być bezpłatne dla pojazdów jedno?ladowych (i jest, przynajmniej w Warszawie), a co innego korzystanie z autostrad i całej infrastruktury.

Odnośnik do komentarza

Nast?piła aktualizacja petycji- Dragona rady wzięto pod uwagę- mam nadzieję, że petycja w obecnym kształcie ustatysfakcjonuje przynajmniej niektóeych :(

A tym samym zmotywuje do pojawienia się jutro o 11:30 na ul Chałubińskiego 4/6 celem podpisania tejże !scooter

Szanowny Panie Ministrze !

My niżej podpisani składamy na Pana ręce petycję w sprawie odst?pienia od pobierania opłat za przejazd motocykli autostradami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwracamy się z pro?b? o wyja?nienie obecnej sytuacji prawnej.

Wzoruj?c się na niektórych państwach Europy, które jako pierwsze zrozumiały korzy?ci płyn?ce z odst?pienia od pobierania opłat za przejazdy autostradami od użytkowników motocykli, prosimy o poparcie naszej petycji i dokonanie takich zmian w ustawodawstwie, aby stało się to możliwe.

Istnieje wiele argumentów przemawiaj?cych za takim rozwi?zaniem, naszym zdaniem najistotniejsze z nich to:

- Zwiększenie płynno?ci przejazdu przez punkty poboru opłat; motocykli?ci potrzebuj? kilkakrotnie więcej czasu na wykonanie wszystkich czynno?ci zwi?zanych z wjazdem na autostradę. To powoduje zmniejszenie przepustowo?ci, a w konsekwencji zyskowno?ci operatorów autostrad.

- Motocykl w żadnym stopniu nie obci?ża płynno?ci ruchu na autostradzie i praktycznie nie powoduje żadnych uszkodzeń oraz nie zużywa nawierzchni drogi, przez co nie zwiększa kosztów utrzymania dróg dla operatora.

- Poprzez zniesienie opłat zwiększy się ilo?ć motocykli jeżdż?cych po autostradach, a zarazem zmniejszy się ich ilo?ć na drogach alternatywnych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Proszę zwrócić uwagę na zagrożenia jakie nios? ze sob? skrzyżowania na których często dochodzi do wymuszeń pierwszeństwa na motocyklistach. Jeste?my niezauważani przez czę?ć kierowców. Przeniesienie chociażby czę?ci ruchu motocyklowego na autostrady pozwoli zmniejszyć liczbę takich wypadków.

Jako pierwszy krok proponujemy bez zbędnej straty czasu zacz?ć od wydzielenia osobnej kategorii dla motocykli i na tej podstawie znie?ć

opłatę lub obniżyć stawki za przejazd motocyklem. Według dzisiejszych stawek płacimy tyle samo co kierowcy samochodów osobowych. Motocykli?ci uważaj? to za wielk? niesprawiedliwo?ć. Logicznym argumentem za obniżeniem opłaty do wysoko?ci 2/5 stawki pobieranej za samochody osobowe jest maksymalna ilo?ć przewożonych osób – w samochodzie do pięciu, a motocyklem do dwóch.

Zgodnie z obwieszczeniem marszałka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym motocykle zostały uznane za osobn? kategorię pojazdów i jako takie zostały objęte inn? opłat? za przejazd kilometra autostrady. Jednak na chwilę obecn? koncesjonariusze autostrad do obliczania kosztów przejazdu wykorzystuj? stawkę dla samochodów osobowych.

Panie Ministrze co się stało z osobn? kategori? dla motocykli (zał. nr 2) - kategoria „0” istnieje lub istniała. Chcemy wiedzieć dlaczego nie obowi?zuje, kto i kiedy j? zniósł, i dlaczego ?

Jakie akty prawne s? obecnie wi?ż?ce dla koncesjonariuszy oraz kto może wyst?pić o ich zmianę?

Przedstawiciele koncesjonariusza autostrady A4 twierdz?, że leży to w gestii Ministerstwa Infrastruktury.

Motocykli?ci południowej Polski, a zapewne całego kraju, oczekuj? od Pana Ministra i całego resortu pomocy we wprowadzeniu postulowanych zmian, prosimy również o wskazanie wykładni prawa dotycz?cego poruszanej w tej petycji problematyki.

Kto jest odpowiedzialny za poszczególne regulacje odnosz?ce się do omawianej tematyki i w jakiej kolejno?ci powinni?my kierować swoje postulaty.

Oczekujemy oficjalnego komunikatu Ministerstwa , popartego podstaw? prawn? kto ustala stawki opłat za przejazd autostradami.

Oczywi?cie s?dzimy, że urzędnicy ministerialni wraz z koncesjonariuszami i GDDKiA powinni bez naszego udziału szybko doprowadzić do naprawy Ľle skonstruowanego prawa.

Wierz?c, że nasze państwo jest nowoczesnym krajem, chc?cym zaliczać się do elity Europy, liczymy na szybkie zajęcie się tymi problemami i doł?czenie do grupy krajów, które uczyniły to wcze?niej.

Z wyrazami Szacunku,

Motocykli?ci południowej Polski.

grupa.poludnie@gmail.com

Zał?czniki:

1. lista przykładów krajów Europy godnych na?ladowania

2. tabela maksymalnych stawek opłat z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dn. 05.12.2007

3. lista osób popieraj?cych petycję

Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...